[   DOMŮ / HOME   ]

_____________________________________
___
AKORDEON FORUM_______


15. – 17. června 2001

I. bienále mezinárodního festivalu

Hořovice – Česká republika


Počátky výroby akordeonů v Hořovicích sahají až do roku 1920. Tehdy zahájil výrobu dvouřadých heligonek Josef Kebrdle, který spolupracoval mimo jiné i s firmou Hlaváček.

Po roce 1946 pokračovala výroba heligonek a akordeonů v Hořovicích již pod firemním jménem Harmonika, později Bohemia Musico - Delicia a.s. V současnosti vyrábí akordeony další hořovická firma Akordeon servis pana Koutného. Lze též vzpomenout dlouholetou tradici celostátních festivalů a soutěží ve hře na akordeon a heligonku.

Nejen v duchu těchto tradic Vás co nejsrdečněji zveme na I. bienále mezinárodního festivalu do našeho města – Hořovice. Abychom naplnili i obsah druhé části názvu – forum – zveme současně jak amatéry, tak i profesionály, jak sólisty (jednotlivce), tak i komorní soubory ve hře na akordeon. Součástí festivalu je vypsaná soutěž v oboru klasická (vážná) hudba a v oboru ostatní žánry (folk, jazz, pop, šanson atd.)


I. Bienále mezinárodního festivalu AKORDEON FORUM bylo vyhlášeno v červnu roku 2000. Navazuje na dlouholetou tradici výroby akordeonů v Hořovicích a na nemalé zkušenosti s pořádáním národních festivalů a soutěží v ČR a rovněž na I. Evropský festival akordeonových orchestrů, který se konal v Praze v loňském roce. Cílem festivalu AKORDEON FORUM je umožnit hudebníkům a odborné veřejnosti porovnat mnohovrstevnost hudební evropské kultury a zároveň vytvořit novou tradici.

Mezinárodní festival AKORDEON FORUM proběhne ve dnech 15.-17.června v Hořovicích. Tato výjimečná akce se bude konat pod záštitou předsedy Parlamentu ČR pana Václava Klause a hejtmana Středočeského kraje pana Petra Bendla. Pořadateli festivalu jsou Městské kulturní centrum Hořovice v čele s ředitelem Jiřím Šalenou a Společnost českých akordeonistů s předsedou Mgr. Ladislavem Horákem. Důležitá podpora přichází též od města Hořovice a starosty Mgr. Jana Hájka.

V rámci celé události proběhne soutěž v pěti kategoriích, doprovodné koncerty a neobvyklá setkání s hudbou a kulturou celé Evropy. Organizátoři festivalu obdrželi již 150 přihlášek ze 13 zemí. Posuzovat a vybírat nejlepší jednotlivce a soubory bude desetičlenná mezinárodní porota, ve které zasednou přední hudební odborníci. Čestné předsednictví celého klání přijal skladatel a profesor Ilja Hurník. V soutěži budou vybráni čeští kandidáti pro světovou akordeonovou soutěž organizace C.M.A., která letos v říjnu proběhne ve Francii.

Posluchači se mohou těšit na nejrůznější hudební styly od klasické, přes populární a jazzovou hudbu až k české dechovce. Na několika místech města Hořovice (Společenský dům, Klub Labe, či na krytém pódiu v centru města) se představí mj. sólisté a skupiny z Německa, Ruska, Anglie, Slovenska i domácí provenience.


Pořadatelem a organizátorem festivalu jsou:

Společnost českých akordeonistů
předseda Mgr. Ladislav Horák
adresa: Radlická 99, 150 00 Praha 5
tel.: 00420-2-51552382
fax: 00420-2-51552453

Městské kulturní centrum Hořovice
ředitel Jiří Šalena
adresa: Vrbnovská 1138, 268 01 Hořovice
tel./fax 00420-316-512564
e-mail:
IC@mesto-horovice.cz

Záštitu převzali:

Hlavními mediálními partnery festivalu jsou:

Další mediální partneři:

Podbrdské noviny, Echo, Lidové noviny, Intermusik (Německo), Rádio FM Plus, Rádio City, Rádio Blaník, Rádio Kiss Proton

Festival se koná za finančního přispění organizací a firem:


SOUTĚŽNÍ KATEGORIE, PODMÍNKY SOUTĚŽE:


I. Kategorie klasické hudby
a) jednotlivci do 18 let

1. kolo - povinná skladba I. Hurník - Jazzík - volný výběr tří částí
  - jedna sonáta D. Scarlattiho
  - polyfonní skladba vytvořená do roku 1800
2. kolo - skladby různého stylu a období v časovém limitu 15-20 min.

b) jednotlivci nad 18 let

1. kolo - povinná skladba (J. Bažant - Musica mutabile - 1.,4. a 8. věta)
  - jedna sonáta D. Scarlatiho
  - Preludium a fuga z Temperovaného klavíru J. S. Bacha (možný výběr z obou dílů)
2. kolo - skladby různého stylu a období v časovém limitu 25-30 min.

II. Kategorie ostatních žánrů (bez věkového omezení)
- jednokolová soutěž, časový limit 10-20

III. Kategorie komorní hudby
a) duo nebo trio - jednokolová soutěž, časový limit 10-15 min.
b) soubory v počtu 4 až 8 hudebníků - jednokolová soutěž, časový limit 15-20 min.

IV. Kategorie komorní hudby s jiným nástrojem do 8 hudebníků
- jednokolová soutěž, časový limit 15-20 min.

Povinné skladby pro kategorie I.a a I.b si můžete objednat u vydavatelství Edition Rondo Prague (Hlavní 22/1161, 141 00 Praha 4, popř. e-mail: Rondo@centrum.cz).

Všichni soutěžící jsou povinni před začátkem svého vystoupení předat porotě dvě kopie notového záznamu volitelných skladeb, které budou hrát!

POZOR !!! V případě, že soutěžící při svém vystoupení použije notový záznam, sníží se známky jednotlivých porotců o 1 bod!

V soutěži budou vybráni čeští kandidáti pro světovou akordeonovou soutěž organizace C.M.A., která letos v říjnu proběhne ve Francii.

Pro vítěze jsou připraveny finanční a věcné ceny.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO SOUTĚŽÍCÍ A ÚČASTNÍKY FESTIVALU

Informační centrum pro účastníky festivalu bude otevřeno ve Společenském domě (Nádražní ul.):

Čtvrtek 14.6. 14.00 - 20.00
Pátek 15.6. 7.30 - 21.00
Sobota 16.6. 7.30 - 21.00
Neděle 17.6. 7.30 - 16.00

V informačním centru bude probíhat prezence pro všechny kategorie, při níž je nutné předložit doklad o zaplacení účastnického poplatku, eventuálně jej zaplatit na místě (v Kč!).

Účastníci soutěže jsou povinni při prezenci předložit soutěžní repertoár, který bude obsahovat jméno skladatele, název skladby a minutáž.

V místnosti prezence ve Společenském domě bude zřízena pevná telefonní linka: 0316/512915.
Na toto číslo lze volat v případě jakýchkoli potíží, např. zdržení apod.

Základní informace pro jednotlivé kategorie, včetně losování pořadového čísla a průběhu prezence:

Kategorie I.a, I.b

Vzhledem k zahájení soutěže v pátek 15.6.2001 v 9.00 hodin, bude prezence pro kategorie I.a a I.b probíhat již od čtvrtka 14.6. od 14.00 hodin ve Společenském domě, kde si vylosujete pořadové soutěžní číslo a dostanete oficiální info-materiály. Prezence a losování pořadového čísla pro tyto kategorie bude pokračovat v pátek ráno od 7.30 do 9.00 tamtéž. Ve vlastním zájmu se k prezenci dostavte, pokud možno, co nejdříve!

První kolo soutěže v kategoriích I.a a I.b bude probíhat současně na dvou místech:

Ti, co postoupí do druhého kola soutěže, si vylosují nové pořadové číslo v pátek od 18.30 do 19.00 hodin ve Společenském domě. 2. kolo soutěže kategorií I.a, I.b proběhne ve Společenském domě v sobotu 16.6.

Kategorie II.

Soutěž kategorie II. se uskuteční ve Společenském domě v sobotu 16.6.

Prezence pro kategorii II. bude probíhat již od pátku 15.6. od 14.00 hodin ve Společenském domě, kde si vylosujete pořadové soutěžní číslo a dostanete oficiální info-materiály. Prezence a losování pořadového čísla pro tyto kategorie bude pokračovat v sobotu ráno od 7.30 do 10.00 tamtéž. Ve vlastním zájmu se k prezenci dostavte, pokud možno, co nejdříve!

Kategorie III.a, III.b a IV.

Soutěž kategorií III.a, III.b a IV. se uskuteční ve Společenském domě v neděli 17.6.

Prezence pro tyto kategorie bude probíhat od soboty 16.6. od 14.00 hodin ve Společenském domě, kde si vylosujete pořadové soutěžní číslo a dostanete oficiální info-materiály. Prezence a losování pořadového čísla pro tyto kategorie bude pokračovat v neděli ráno od 7.30 do 9.00 tamtéž. Ve vlastním zájmu se k prezenci dostavte, pokud možno, co nejdříve!

Všechny Vaše další případné dotazy rádi zodpovíme.
Pište, volejte, faxujte, mailujte:

Adresa:
Městské kulturní centrum Hořovice
Vrbnovská 1138, 268 01 Hořovice
Česká republika
Telefon/fax: 00420-316-512564
E-mail:
IC@mesto-horovice.cz

Při každém kontaktu s námi uvádějte prosím heslo „Akordeon forum".


SLOŽENÍ ODBORNÉ POROTY

V porotě zasednou přední evropští akordeonoví odborníci. Odborným garantem soutěže je předseda Společnosti českých akordeonistů a vedoucí akordeonového oddělení pražské konzervatoře Mgr. Ladislav Horák.

Čestné předsednictví v mezinárodní porotě přijal český hudební skladatel Ilja Hurník.

Pro 1. kolo soutěže v kategoriích I.a, I.b, které budou probíhat současně ve Společenském domě (kategorie I.b) a v Klubu Labe (kategorie I.a) byli jmenováni a členství v porotě přijali:

Porota pro kategorii I.a - Klub Labe
(jmenovaní jsou uvedeni bez akademických titulů)

Předseda:
Bernd Maltry (Německo)
Další členové:
Ladislav Horák (Česko)
Miroslav Košnár (Slovensko)
Vjera Jembrih-Odak (Chorvatsko)
Mirco Patarini (Itálie)

Porota pro kategorii I.b - Společenský dům
(jmenovaní jsou uvedeni bez akademických titulů)

Předseda:
Jaroslav Vlach (Česko)
Další členové:
Raymond Bodell (Velká Británie)
Vladimir Čuchran (Slovensko)
Nikolaj Kravtsov (Rusko)
Paolo Picchio (Itálie)

Pro 2. kolo soutěže a ostatní kategorie budou obě poroty pracovat společně.


PROGRAM FESTIVALU A SOUTĚŽE

čtvrtek 14.6.   od 12.00 Příjezd a ubytování účastníků
       
pátek 15.6. Soutěž Společenský dům a Klub Labe
    9.00 - 18.00 1. kolo soutěže v kategoriích I.a, I.b
       
  Nesoutěžní přehlídka a večerní programy
    Palackého náměstí (za nepříznivého počasí sál Městského kina)
    13.00 - 16.00 Hudební přehlídka účastníků festivalu
    16.00 - 18.00 Koncert: BRASSBAND - dixieland z Rakovníka
    Společenský dům
    19.30 Oficiální zahájení festivalu
    20.00 Koncert: KOMORNÍ ORCHESTR DVOŘÁKOVA KRAJE
       
sobota 16.6. Soutěž Společenský dům
    9.00-18.00 2. kolo v kategoriích I.a, I.b a soutěž v kategorii II.
       
  Nesoutěžní přehlídka a večerní programy
    Palackého náměstí (za nepříznivého počasí sál Městského kina)
    10.00 - 12.00 Koncert: HOŘOVICKÁ MUZIKA BOHUMILA VOJÍŘE
    13.00 - 16.30 Hudební přehlídka účastníků festivalu
    16.30 - 18.00 DUDÁCKÁ MUZIKA z Horní Břízy
    Společenský dům
    19.30 Vyhlášení vítězů a předání cen v kategoriích I.a, I.b, II.
    20.00 GALAKONCERT VÍTĚZŮ těchto kategorií
    21.00 Koncert: PRAŽSKÉ MOZARTOVO TRIO
se sólistkou Martinou Kociánovou
       
neděle 17.6. Soutěž Společenský dům
    9.00 -15.00 Soutěž v kategoriích III.a, III.b, IV.
       
  Nesoutěžní přehlídka a večerní programy
    Palackého náměstí (za nepříznivého počasí sál Městského kina)
    10.00 - 14.30 Hudební přehlídka účastníků festivalu
    14.30 - 15.30 Koncert: ŠLAPETO
    Společenský dům
    16.00 Vyhlášení vítězů a předání cen v kategoriích III.a, III.b a IV.
Oficiální zakončení festivalu
    16.45 GALAKONCERT VÍTĚZŮ těchto kategorií

V rámci festivalu bude rovněž možnost shlédnout výstavy:

V současné době připravují organizátoři v bulletin, který obdrží všichni účastníci a mediální partneři festivalu a který bude sloužit jako hlavní informační pramen a zásadní dokument mezinárodní události.


PŘIHLÁŠKY A ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Uzávěrka pro přijímání přihlášek do soutěže již proběhla. Nyní je třeba, aby všichni přihlášení zaplatili příslušné účastnické poplatky.

Účastnický poplatek pro jednotlivé kategorie činí:

Kategorie I. a II. 200,-Kč
Kategorie III.a 250,- Kč
Kategorie III.b a IV. 300,- Kč

Tuto částku laskavě zaplaťte co nejdříve na číslo účtu: KB 196492730217/0100. Variabilní symbol: 999 !!!


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY NESOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

Nesoutěžní přehlídka hudebníků a souborů bude probíhat v pátek odpoledne od 10.00 do 16.00 hodin, v sobotu od 13.00 hodin do 16.30 hodin a v neděli od 10.00 do 14.30 hodin.

Vzhledem k tomu, že počet sólistů a souborů přihlášených do přehlídky zatím není vysoký, máte možnost zvolit si den (tj. pátek nebo sobotu), kdy byste chtěli vystoupit, popř. je možné vystoupit po oba dva dny.

Maximální délka vystoupení pro jednotlivce je 30 minut, pro dua a tria 40 minut, větší soubory a orchestry max. 1 hodina.

Den, přibližnou délku Vašeho vystoupení a repertoár nám prosím zašlete nejpozději do 11.5.2001 formou dopisu, faxu nebo e-mailu.

Adresa:
Městské kulturní centrum Hořovice
Vrbnovská 1138, 268 01 Hořovice
Česká republika
Telefon/fax: 0316/512564
E-mail:
IC@mesto-horovice.cz


Upozornění pro soutěžící v kategorii I.b
Edition Rondo upozorňuje všechny, kteří si již zakoupili povinnou skladbu J. Bažanta -
Musica mutabile, na následující korektury:
Jedná se o 1. větu (1. Barokní):
a) tempové označení - osmina = 84
b) 10. takt - osmá nota v levé ruce je d1
c) 20. takt - osmá nota v levé ruce je cis1
Ve 4. větě (4. Impresionistická) platí ještě pro pátý a šestý takt houslový klíč.


! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !

Účastníci festivalu si musí sami zajistit ubytování !

Doporučená ubytovací zařízení v Hořovicích a okolí:
(Ubytování je nutné si rezervovat v předstihu.)

HOŘOVICE

Hotel Zelený strom
Palackého nám. 21, 26801 Hořovice
tel. 0316/513271-2, fax : 0316/513350
30 pokojů (1-3lůž.), každý se soc. zařízením, max. kapacita 74 lůžek, restaurace
ceny za pokoj (se snídaní): 1lůž. 530,- Kč/noc, 2lůž. 790,- Kč/noc,
3lůž. 1140,- Kč/noc, 1x 4lůž. 1490,- Kč/noc

Domov mládeže SZeŠ
Masarykova 387, 26801 Hořovice
tel. 0316/512180
2 a 3lůž. pokoje se sociálním zařízením, vhodné pro studenty
cena za osobu: 120,- Kč/noc
!!!!!!!!! Kapacita tohoto ubytovacího zařízení je v současnosti zcela zaplněna. !!!!!!!!!!!!

Penzion Ranch
Cihlářská, 26801 Hořovice
tel. 0724 04 07 33- p. Opatrná
5 pokojů (3-4lůž.) se soc. zařízením, max. kapacita 19 lůžek
cena za osobu (se snídaní): 250,- Kč osoba/noc

CERHOVICE

Hotel Cerhovice
26761 Cerhovice 9
tel. 0316/577676
5 pokojů se soc. zařízením (WC a sprcha), celkem 17 lůžek, restaurace
cena: od 250,- Kč osoba/noc

ŽEBRÁK

Hotel Žebrák
26753 Žebrák 18
tel. 0316/533340, fax : 0316/533340
13 pokojů se soc. zařízením (WC, sprcha) a TV, (3x jednolůž., 8x dvoulůž. a 2x třílůž.),
max. kapacita 25 lůžek + 1x apartmá s
terasou, vinárna, restaurace
cena: od 600,- Kč osoba/noc

JINCE

Hotel Kratochvíl
Slavíkova 159, 26223 Jince
tel. 0306/692280
16 pokojů (1-4lůž.) se sprch. koutem a WC, max. kapacita 38 lůžek, restaurace
cena: 250,- Kč osoba/noc

BEROUN

Hotel Litava
nám. M. Poštové, 266 01 Beroun
tel. 0311/625256, fax 0311/621144
100 pokojů (1-3lůž.) se soc. zařízením, restaurace, vinárna
ceny za pokoj: 1lůž. 1090,- Kč, 2lůž. 1390,- Kč, 3lůž. 1890,- Kč

Hotel Na Ostrově***
Na Ostrově, 266 01 Beroun
tel. 0311/622973, fax 0311/622401
109 pokojů (1-2lůž.) se soc. zařízením a TV, max. kapacita 214 lůžek, restaurace
ceny za pokoj (včetně snídaně): 1lůž. 1240,- Kč, 2lůž. 1860,- Kč (po dohodě možnost slevy)

Hotel Český dvůr
Husovo nám. 86, 266 01 Beroun
tel./fax 0311/621411
10 pokojů (1-3lůž.) se soc. zařízením, max. kapacita 19 lůžek, restaurace
ceny za osobu: 300,- Kč

Hotel Barbora
Na Podole 740, 266 01 Beroun
tel. 0311/625442, fax 0311/612500
11 pokojů (2lůž.) se soc. zařízením, max. kapacita 26 lůžek, restaurace
cena za pokoj: 500,- Kč

SRBSKO

Hotel Elma
Srbsko 179, 267 18 Karlštejn
tel./fax 0311/623316
26 pokojů (2-4lůž.) se soc. zařízením a TV, max. kapacita 58 lůžek
ceny za pokoj (se snídaní): 2lůž. 730,- Kč, 3lůž. 1000,- Kč, 4lůž. 1300,- Kč
1 osoba v 2lůž. pokoji: 490,- Kč

KARLŠTEJN

Hotel Koruna
Karlštejn 13, 267 18
tel. 0311/681465
13 pokojů (2lůž.) se soc. zařízením a TV, max. kapacita 39 lůžek, restaurace
ceny za osobu (se snídaní): 500,- Kč