[   DOMŮ / HOME   ]

SOUČASNÉ OBSAZENÍ
(můžete se seznámit i s
minulými hráči)
      Vilemína Vlachová - 1. akordeon
(1993 - 2005, 2009 - 2014, od 2017)
email
      Petr Patočka - 2. akordeon
(od 1993)
email
      Miroslava Vaňhalová - 3. akordeon
(1993 - 1993, od 1998)
email
      Pavel Patočka - 4. akordeon (bas)
(od 1993)
email

2014 - 2017 TRIO (Petr, Mirka, Pavel)